Udbudsbeskrivelse Træelementer - leverance & montage

                                                                                                                                                               I det følgende kan du downloade en række eksempler på udbudsbeskrivelse for træelementer - omfattende både leverance af træelementer og montage af træelementer.                                                                                                                   Hvis den projekterende anvender Bips´beskrivelsesværktøjer (nu Molio) kan eksemplerne danne baggrund for bygningsdelsbeskrivelser af træelementleverancer, indtil Bips´ værktøjskasse er komplet.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Træelementer tilpasses individuelt til den enkelte byggesag og eksemplerne skal kun opfattes som basiseksempler for følgende 6 generiske elementtyper:

  1. Tagelementer
  2. Facadeelementer
  3. Dækelementer
  4. Lejlighedsskel (enkelvæg)
  5. Bokselementer (volumenelementer)
  6. Kviste (volumenelementer)

Endvidere er der vist eksempel på en MONTAGEBESKRIVELSE, - omfattende leverancetidsplan, montagevejledning og udbudskontrolplaner, - med tilhørende kontrolskemaer til:

  • Startkontrol
  • Modtagekontrol og
  • Proceskontrol  

Beskrivelserne downloades i PDF-format ved klik på ikonet og i redigerbar form (Word) ved klik på den ønskede beskrivelse, f.eks. "FACADEELEMENTER".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MONTAGEBESKRIVELSE med tilhørende kontolskemaer

Eks.5: Bygningsdelsbeskrivelse BOKSELEMENTER (volumenelementer)

Eks.6: Bygningsdelsbeskrivelse KVISTE (volumenelementer)