BAR - Branchevejledning om montage af TRÆELEMENTER

                                                                                                                                                         Denne vejledning fra BAR (Byggeriets Arbejdsmiljø Råd) omhandler en række af de forhold, som er en forudsætning for at montage af præfabrikerede træelementer (som facadeelementer, etagedæk og tagelementer) kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Sikkerheden ved montage af træelementer afhænger i høj grad af om de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen. Dialog mellem alle involverede parter i byggeprocessen er nødvendig og vejledningen henvender sig derfor både til bygherren, leverandøren, den projekterende, den udførende entreprenør og de beskæftigede på byggepladsen.