Tolerancer for TRÆELEMENTER - Hvor går grænsen? 

                                                                                                                       

Nogle af de væsentligste årsager til kvalitetsproblemer i byggeriet skal findes i grænsefladerne mellem bygningsdelene og de mange forskellige fag, der er involveret i en byggesag. Træelementer leveres generelt med meget små måltolerancer, men lige så vigtigt er det at have styr på tolerancerne for tilstødende konstruktioner af f.eks. beton, som både i produktion og montage opererer med meget større tolerancer.

Netop med sigte herpå og sigte på at højne kvalitet og produktivitet i byggeriet har Dansk Byggeri udgivet en række håndbøger, som hver på sit faglige område afklarer fagets tolerancer med særlig vægt på de tolerancer, som ligger i grænsefladerne til andre fag.

I den viste publikation findes det sæt af tolerancer, som træelementer produceres efter. De specificerede tolerancer er i overensstemmelse med tolerancekravene i prEN14732, som Træelementforeningens medlemmer er certificeret efter.