Træelementforeningen byder velkommen

Træelementforeningen er en medlemsorganisation for certificerede virksomheder, der fremstiller træelementer, - herunder tagelementer, facadeelementer, boksmoduler, kviste mv.

Foreningens medlemmer er CE-mærket efter en ETA eller certificeret efter prEN14732 jf. Bygningsreglementets krav til trækonstruktioner efter Eurocode 5: Trækonstruktioner - med tilhørende nationalt anneks: DS/EN 1995-1-1 DK NA.

Her igennem skal Foreningens medlemmer opfylde specificerede kvalitetskrav omkring statik, fugt, varmeisolering, brand, materialer, tolerancer mv.

Det sikrer veldokumenterede og gennemprøvede løsninger af høj kvalitet og lang levetid.

Læs mere her. 

Højhuse i træ er fremtiden

 

Verdens højeste træhus i 18 etager er opført i Brumunddal i Norge og indviet i 2019. Huset er 85,4 meter højt og indeholder hotel, restaurant, kontorer og lejligheder. Huset er opført i limtræ med facader og etagedæk af præfabrikerede træelementer. 

Se video fra opførelsen af Mjøstårnet her

Rekorden holder ikke længe, - for i Vancouver er et lidt højere 18 etages træhus under opførelse, - og i Kirkenes i Norge er man i gang med et hus på svimlende 20 etager og mange andre lande som Sverige, Tyskland, Østrig, England, Canada og Australien er man i gang med at bygge højhuse i træ fra 9 etager og opefter.

Se video fra opførelse af Vancouver-projektet her.

Men udviklingen går desværre uden om Danmark, - for selv om højhuse i træ er bæredygtige, klimavenlige, hurtige at opføre og lige så sikre som højhuse i stål og beton, så halter vi bagefter. Det kan dels skyldes forældede brandtekniske regler, dels en dansk byggekultur uden tradition for højhuse.

I Danmark er det pt. kun tilladt at bygge træhuse i op til 4 etager, max. 12,0 meter over terræn til etagedæk i øverste etage. Lovgivningen er baseret på forældet viden og med den viden vi har i dag om brandsikring og brandbeskyttelsessystemer må der snart være en opblødning på vej.