Hovedskabeloner

I denne basisløsning findes der 3 hovedskabeloner, hvor der for hver enkelt side kan vælges én hovedskabelon.

Når en side er oprettet, kan der via "rediger sideegenskaber", under fanebladet "udseende", vælges hvilken skabelon den pågældende side skal benytte.

Du kan vælge imellem 3 forskellige:

I backenden ser det ud som vist på billedet herunder.

Du behøver ikke at vælge skabelon

Vælger du ikke en hovedskabelon, når du har oprettet en ny side, benyttes standardskabelonen, som er den med 2 spalter og sidebar til højre.